Texasoszklenie reflex brąz
90TS

oszklenie altdeutsch biały
90TS