Nov-TURKUSoszklenie float piaskowany + elementy stalowe
Nov-TURKUS 01