Nov-SODALIToszklenie sqtinato + ramka stalowa
Nov-SODALIT