Nov-RODONIToszklenie satinato piaskowane + elementy stalowe
Nov - RODONIT