Nov-MALACHIToszklenie satinato + ramka stalowa
Nov-MALACHIT 01