Nov-KARAToszklenie satinato piaskowane + element stalowy
Nov-KARAT 01