Nov-AZURYToszklenie satinato + ramka stalowa
Nov-AZURYT 01