Kadmoszklenie float piaskowany
Kadm 01

oszklenie float piaskowany
Kadm 02

oszklenie satinato piaskowane
Kadm 03